Zdjęcia erotyczne, fotki erotyczne, erotyka - erofoto.pl

Polityka Prywatności

Erofoto.pl prywatność osób odwiedzających serwis traktuje priorytetowo. Ze szczególną troską dbamy o ochronę danych osób odwiedzających nasz serwis stosując adekwatne rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność naszych odwiedzających przez osoby trzecie. W naszych działaniach opieramy się o zapisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz wytyczne Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO). Zapewniamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zebrane przez nas dane nie będą rozpowszechniane ani udostępnianie bez zgody zainteresowanych osób.
1. Pliki typu „cookie” są wykorzystywane przez Usługodawcę w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.
2. Usługodawca oświadcza, że stosuje w serwisie erofoto.pl nowoczesne techniki zabezpieczeń Kont oraz Treści służące zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ze względów technicznych nie może jednak gwarantować w pełni tajemnicy gromadzonych informacji.
3. Użytkownik może korzystać z danych dostępowych innych użytkowników po uzyskaniu od nich zgody na przetwarzanie ich danych w zakresie nie wykraczającym poza korzystanie z serwisu.
4. W przypadku umieszczania przez użytkownika w serwisie danych osobowych innych osób (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wizerunek, adres e-miał) na użytkowniku dokonującemu takiej czynności spoczywa obowiązek nienaruszania przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych tych osób.
5. Dane dotyczące użytkownika, włączając w to dane osobowe, będą gromadzone i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to koniczne w związku z korzystaniem z Serwisu. Po tym czasie zostaną one usunięte z systemu.
6. Usługodawca ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkowika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które wystąpią z żądaniem udostępnienia takich informacji. Udostępnienie takie nastąpi wyłącznie w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym przypadkiem dane użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez użytkownika zgody.

Fotki erotyczne